22 กุมภาพันธ์ 2562 ฟอสซิลคล้ายท่อของสิ่งมีชีวิตอายุ 2,100 ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1501823

หลักฐานดังกล่าวคือซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) โครงสร้างท่อของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งยาวประมาณ 170 มิลลิเมตร ติดอยู่บนหินดินดานสีดำอายุ 2,100 ล้านปีที่ได้มาจากเหมืองในประเทศกาบอง สันนิษฐานว่าฟอสซิลโครงสร้างท่อดังกล่าวอาจทำขึ้นจากสารอินทรีย์ เช่น เมือกที่เหลืออยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนตัวผ่านโคลน ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือโครงสร้างท่อนี้อาจสร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือจากการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซากฟอสซิลนี้ได้เปิดประตูแห่งอดีตให้นักวิจัยย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่โลกอุดมด้วยออกซิเจน ซึ่งเอื้อต่อชีวิตของเซลล์ธรรมดาๆให้มีการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้นในยุคที่เรียกว่า พาเลโอโพรเทอโรโซอิก (Paleoproterozoic Era) เมื่อราว 2,500-1,600 ล้านปีก่อน.